Felhasználási feltételek

A hatályos Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Feltételek) a jogokat és kötelezettségeket írják le. GCK Korlátolt Felelősségű Társaság törvény (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató elektronikus kereskedelmi szolgáltatásait igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogai és kötelezettségei a CVIII. törvény (a továbbiakban: E-Kor.) a Szolgáltató honlapján keresztül https://www.ghraouichocolate.com (a továbbiakban: Weboldal)

A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal célja a Weboldalról megrendelhető termékek (a továbbiakban: „termék” vagy „termékek”) kereskedelmi alapon történő értékesítése a mindenkor hatályos Feltételek szerint.

A jelen Feltételek minden olyan szerződésre és szolgáltatásra vonatkoznak, amely a Weboldalon keresztül, vagy a Weboldalra hivatkozva jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél (a továbbiakban: Felek) között, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást Magyarországról nyújtották-e. vagy külföldről, a Szolgáltató vagy más közreműködő által. Abban az esetben, ha az Ügyfél a Ptk. vagy a Fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősül, úgy az Ügyfél ügyletből eredő fogyasztói jogairól és kötelezettségeiről a Szolgáltató a Fogyasztóvédelmi Tájékoztatóban tájékoztatást tesz elérhetővé. a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

 

 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név:

GCK Korlátolt Felelősségű Társaság 

Weboldal:

https://ghraouichocolate.com

Nyilvántartási szám:

01-10-048759

Bejegyzett székhely:

1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platinum Torony. ép. 8. em

Adószám:

25481730-4-41

Email:

orders@ghraouichocolate.com

Telefonszám:

+36-1-3988791

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. Az Ügyfél köteles a megrendelésben minden kötelező mezőt kitölteni, mielőtt azt a Szolgáltatónak elküldi. Ez írásbeli szerződésként szolgál a felek között, angol nyelven. Ha a Szolgáltató a jelen Feltételek változatát az angolon kívül bármely más nyelven is elkészíti, a Feltételekre az angol nyelvű változat az irányadó.

  2. A Megrendelő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy tudomásul veszi és elfogadja a jelen Feltételekben és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket és feltételeket.

  3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél által megadott pontatlan vagy hiányos adatokból eredő következményekért (hiba vagy kár, pl. az aktiváló kód el nem érése). A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem a Szolgáltatónak felróható okból bekövetkező károkért (például ha az Ügyfél elfelejti az e-mail címét, vagy ha ez a cím harmadik fél számára hozzáférhetővé válik). A Szolgáltató minden megrendelést egyéni Ügyfélként kezel. Az Ügyfél által megadott adatok változásából eredő károkért és hibákért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

  4. A felhasználói adatok titkosságának megőrzése az Ügyfél kizárólagos felelőssége. Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy illetéktelen harmadik személy fér hozzá az e-mail címéhez, köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

  5. Az Ügyfél – szükség esetén – hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelés során megadott személyes adatait annak érdekében frissítse hogy azok pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. Az ilyen frissítéseket az Ügyfél e-mailben küldi el. Bármely többletköltség, amely abból adódóan, hogy az Ügyfél adatainak változásairól nem megfelelő frissítést küld a Szolgáltatónak, az Ügyfelet terheli.

 

 1. A SZOLGÁLTATÓ FELADATAI

  1. A Szolgáltató köteles a megrendelt termékeket jelen Feltételek szerint az Ügyfél részére biztosítani. A teljesítés helye a Szolgáltató székhelye.

  2. A megrendelt termékek Vásárló részére a szerződésben meghatározottak szerint a Szolgáltató felelőssége.

  3. Amennyiben az Ügyfél a szállítási helyet a Szolgáltató számára biztosítja, úgy a megrendelt termékeket a megadott címre kézbesíti. A szállítással kapcsolatos valamennyi költség a Megrendelőt terheli.

  4. A megrendelt termékeknek olyan minőségűnek és teljesítményűnek kell lenniük, amelyek az azonos típusú szolgáltatásoknál megszokottak, és amelyet a Megrendelő a termék jellegéből adódóan ésszerűen elvárhat, figyelembe véve a szolgáltatások sajátosságaira vonatkozó, a róluk tett nyilvános nyilatkozatokat. a Szolgáltató által.

 

 1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

  1. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő e-mailt kap a Szolgáltatótól, amelyben fizetési módot választhat és megadhatja a szállítási címet.

  2. A fizetést követően a Szolgáltató e-mailt küld az Ügyfél részére, amely tartalmazza a megrendelés visszaigazolását, a szállítás napját és a számlát. A szállítási időszak a fizetés véglegesítését követően kezdődik. A megrendelt termékeket a Szolgáltató Budapest közigazgatási határain belül saját járművel szállítja ki. Budapest közigazgatási határán kívül található szállítási cím esetén a kézbesítési feladat ellátásához a Szolgáltató futárszolgálat szolgáltatásait veszi igénybe. A Szolgáltató vagy a házhozszállítás nem köteles a megrendelt termékeket meghatározott napon vagy napszakban kiszállítani.

  3. A Megrendelő a megrendelt terméket a kiszállításkor megvizsgálja és a dátummal ellátott átvételi elismervényt aláírja. Ezt követően a Szolgáltató reklamációt nem fogadhat el. Abban az esetben, ha a Megrendelők a szállításkor hibát észlelnek, a Szolgáltató munkatársa erről haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

  4. Banki átutalás választása esetén a Megrendelő a fizetést a megrendelést követő 8 napon belül teljesíti, ha viszont bankkártyás fizetést választ, a termékek vételi díját a megrendeléskor kell megfizetnie. . A Szolgáltató jogosult a szállítás vételi díját úgy módosítani, hogy a módosítás a Weboldalon való közzététel napjától hatályos. Ebben az esetben a megrendelt termékek vásárlási díját ez nem érinti.

 

 1. AZ ÜGYFÉL FELADATAI

  1. A Megrendelő köteles a megrendelt termék vételi díját a mindenkor hatályos Feltételekben foglaltak szerint megfizetni.

  2. A díj befizetése. Az Ügyfél kötelessége minden szükséges intézkedés megtétele és a szerződés vagy bármely jogszabály, így különösen a Ptk. és a Magyar E-kereskedelemről szóló törvény előírásainak betartása a fizetés teljességének biztosítása érdekében. Az Ügyfél, hacsak a Felek másként nem állapodnak meg, vagy a jelen Feltételek nem határozzák meg, köteles a fizetést azelőtt teljesíteni, hogy a Szolgáltató a megrendelt terméket jelen Feltételek szerint az Ügyfél rendelkezésére bocsátaná.

  3. A Megrendelő a vételi díjat a termékek átvizsgálása nélkül köteles megfizetni.

 

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

  1. A termékek jellemzőit egy adott információs oldalon ismertetjük.

  2. A termékek vételi díja forintban kerül közzétételre ÁFA-t tartalmazó módon. A Weboldal nyelvének változása esetén a vásárlási díjakat forintban is közzétesszük.

  3. A termékek megrendeléséhez nem szükséges regisztrálni a Weboldalon. Az Ügyfél a megrendelni kívánt termékeket a „Kosár” (a Megrendelő összes megrendelését gyűjtő lista) gombra kattintva tudja kiválasztani. Az Ügyfél a Fogyasztói Kosár tartalmát bármikor módosíthatja. A megrendelés véglegesítéséhez a Megrendelő köteles megadni a számla és a szállítás adatait. A Megrendelőnek a megrendelés elküldése előtt lehetősége van a véglegesített megrendelés ellenőrzésére.

  4. A megrendelés elküldéséhez az Ügyfélnek a „Fizetés most” gombra kell kattintania. Megrendelési és fizetési kötelezettség keletkezik az Ügyfél számára a Szolgáltató által küldött visszaigazoló levél megérkezésével.

  5. A Szolgáltató jogosult a termékek vételi díját módosítani oly módon, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenés napjától hatályos. Ebben az esetben a megrendelt termékek vásárlási díját ez nem érinti. A Szolgáltató minden szorgalmi tevékenysége ellenére a Weboldalon a termékek vételi díjával kapcsolatosan (pl. 0 Ft) feltűnő nyilvánvaló tévedés esetén a vásárlási díjért a megrendeléseket a Szolgáltató nem köteles teljesíteni, azonban felajánlhatja a terméket a megfelelő vételi díj ellenében az Ügyfélnek szállítani; ebben az esetben az Ügyfél visszavonhatja megrendelését.

  6. A Szolgáltató kizárólag olyan megrendeléseket fogadhat el, amelyekhez az Ügyfelek minden szükséges adatot megadnak. A megrendelés során felmerülő nyilvánvaló elírási hibák esetén a Szolgáltató Honlapja azonnali kérést küld az Ügyfél felé. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő nem ad pontos tájékoztatást a megrendeléssel kapcsolatban.

  7. A Megrendelő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételeket elfogadja.

 

 1. ADATBEVITELES HIBÁK JAVÍTÁSA

A Megrendelőnek lehetősége van az esetleges adatbeviteli hibákat a megrendelés egyes szakaszaiban e-mailben kijavítani.

 

 1. MEGRENDELÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, MEGRENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE

 

  1. Az Ügyfél megrendelésének (szerződéses ajánlatának) kézhezvételét követően a Szolgáltató e-mailben visszaigazolást küld az Ügyfélnek, amely tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos releváns adatokat. Ennek az e-mailnek az egyetlen célja, hogy tájékoztassa az Ügyfelet a megrendelés kézhezvételéről.

  2. Amennyiben az Ügyfél a visszaigazoló e-mailben utólag hibát észlel a megrendelés adataiban, erről legkésőbb 1 naptári napon belül köteles a Szolgáltatót tájékoztatni. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést az Ügyfél értesítése szerint módosítja.

 

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

  1. A Megrendelő a megrendelés vételárának fizetési kötelezettségét banki átutalással vagy bankkártyával teljesítheti.

  2. A Szolgáltató a vásárlást feldolgozza és a megrendelést a vételi díj beérkezését követően teljesíti.

  3. A vételi díj befizetésének Szolgáltató általi igazolását követően a Szolgáltató öt napon belül számlát állít ki és azt az Ügyfél e-mail címére megküldi. Megrendelő a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlásról a Szolgáltató számlát állítson ki. Ez a hozzájárulás csak az Ügyfél kifejezett nyilatkozatával vonható vissza. A nem elektronikus formában aláírt számlákat ki kell nyomtatni és az Ügyfél számláján kell tárolni.

 

 1. FELELŐSSÉG, ALKALMAZANDÓ JOG

  1. Abban az esetben, ha tévedésből olyan adat kerül nyilvánosságra, amely sérti az Ügyfélnek a Magyar E-kereskedelemről szóló törvény 13. §-ában foglalt jogait, a Szolgáltató köteles eleget tenni az ilyen adatok közlésére és eltávolítására vonatkozó kötelezettségének a Magyar E-kereskedelemről szóló törvény szerint. A Szolgáltató a törvényben előírt határidőn belül köteles eleget tenni a bírósági vagy hatósági felszólításnak vagy végzésnek is.

  2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél által elkövetett jogsértésért.

  3. A jelenlegi Feltételekre a magyar jog az irányadó. Tekintettel a vásárlási folyamat esetleges határokon átnyúló jellegére, az Ügyfél beleegyezik abba, hogy a Weboldalt a vonatkozó/alkalmazandó nemzeti jogszabályok előírásainak betartásával használja. Ha az Ügyfél országában a Weboldal használatával kapcsolatos bármely tevékenység tilos, a felelősség kizárólag az Ügyfelet terheli.

  4. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles erről haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót. Amennyiben a Szolgáltató az értesítést indokoltnak ítéli, jogosult a kapcsolódó tartalmat törölni vagy módosítani.

  5. A megrendelt termék megfelelő működéséért a magyar jogszabályoknak megfelelően a Fogyasztóvédelmi Tájékoztatóban meghatározott jótállás és jótállás révén a Szolgáltató felel. Nem fogyasztói szerződés esetén a Szolgáltató 6 hónap garanciát vállal.

  6. Tekintettel a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008 EK rendelet (Római rendelet I.) 6. cikk (2) bekezdésére, ha a fogyasztóként eljáró Ügyfél fő lakóhelye olyan helyen van, ahol a törvény a magyarnál magasabb védelmet biztosít az Ügyfél számára törvény szerint, akkor az Ügyfél fő lakóhelye szerinti jog az irányadó.

 

 1. SZELLEMI TULAJDON

  1. A Weboldal, annak képi, szöveges tartalma és szerkezeti felépítése sajátos és eredeti karaktert hordoz, ezért szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a Honlapon megjelenő tartalom szerzői joga: bármely szerzői alkotás vagy egyéb szellemi alkotás. A Szolgáltató kizárólagos joggal rendelkezik a Weboldal vagy bármely azonosítható részének anyagi vagy immateriális formában történő használatára, illetve felhasználására. A Szolgáltató fenntartja a kizárólagos jogot a Weboldal egyedi megjelenésének kereskedelmi felhasználására és az ilyen jellegű felhasználási engedély megadására.

  2. A Weboldal tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy egyéb elektronikus adathordozóra történő mentése, illetve nyomtatása kizárólag abban az esetben megengedett, ha azt a Szolgáltató írásban engedélyezi. A Weboldal adott címének használatához a Szolgáltató engedélye szükséges.

  3. A jelen Feltételekben meghatározott jogokon túl sem a Weboldal használata, sem a jelen Feltételek rendelkezései nem ruháznak fel semmilyen jogot az Ügyfelekre a Weboldalon szereplő kereskedelmi nevek vagy védjegyek használatára és használatára. A felhasználás különösen akkor minősül jogosulatlannak, ha azt jogszabály vagy a jogosult szerződésben nem teszi lehetővé, vagy ha a felhasználó a terméket a felhatalmazáson túl használja.

  4. A Weboldal eltorzítása vagy módosítása, illetve a Weboldallal kapcsolatos bármely olyan visszaélés, amely indokolatlanul sérti a jó hírnevet vagy a becsületet, sérti a Szolgáltató egyéni jogait.

  5. A továbbiakban rendelkezései törvény, az 1999. évi LXXVI a szerzői jogról (Magyar szerzői jogról) relevánsak a Webhellyel kapcsolatos egyéb szerzői jogi kérdésekben.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  1. A Szolgáltató jogosult a jelenlegi Feltételi feltételeket egyoldalúan módosítani a jövőbeni terjedelemben. A változásokról a Szolgáltató a Weboldalon keresztül tájékoztatja Ügyfeleit. A módosítást követő Weboldal használatának előfeltétele, hogy az Ügyfél a módosításokat a Weboldalon keresztül kifejezetten elfogadja. Új feltételek esetén a korábbi Ügyfelek nem hivatkozhatnak a Feltételek korábbi verziójára, mint a felek között kialakult és következetes szerződéses gyakorlatra, még akkor sem, ha nem értesültek a fenti változásokról.

 

  1. A jelen Feltételek hatálya alá nem tartozó kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az E-kereskedelmi törvény, ill. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény kell alkalmazni.

  2. Tekintettel a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008 EK rendelet (Római rendelet I.) 6. cikk (2) bekezdésére, ha a fogyasztóként eljáró Ügyfél fő lakóhelye olyan helyen van, ahol a törvény a magyarnál magasabb védelmet biztosít az Ügyfél számára törvény szerint, akkor az Ügyfél fő lakóhelye szerinti jog az irányadó."

 

Hatálybalépés dátuma: 2021. május 1

Internetes link a jelenlegi feltételekhez: https://ghraouichocolate.com Feltételek linkje.

 

 

GCK Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Fogyasztóvédelmi tájékoztató a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet alapján

 

A jelen Feltételekben foglalt jogok és kötelezettségek vonatkoznak Önre, ha Ön a jelen beszámolóban foglaltak szerint szerződést kötött a vállalkozóval. Fogyasztó az a természetes személy, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1 (1) bekezdés 3. pontja szerinti kereskedelmi, üzleti, kézműves vagy szakmai tevékenységétől eltérő célból jár el.

 

1. Szerződéskötést megelőző általános információk

 1. Ez a tájékoztató jelentés tartalmazza a GCK Kft. közötti távszerződéssel kapcsolatos lényeges információkat, feltételeket és információkat. és az emberek a távolból.

 2. A megvásárolt termék főbb jellemzőiről a https://www.ghraoui.net/en/ oldalon tájékozódhat. honlapján és a vállalkozó által küldött eladási ajánlatban vagy rendelés visszaigazolásában.

 3. A Vállalkozó nevét és egyéb adatait a jelen Fogyasztói jelentéssel együtt szereplő Általános Szerződési Feltételekben találja.

 4. A szerződésben meghatározott termék és szolgáltatás teljes díjáról (forgalmi adóval együtt) az eladási ajánlatban tájékozódhat.

 5. Ez a tájékoztató jelentés tartalmazza a beleértett jótállásra, a termékszavatosságra és a kereskedelmi jótállásra vonatkozó információkat.

 6. Abban az esetben, ha az Ügyfélnek ügyfélvédelmi igénye van a GCK Kft-vel szemben, az Ügyfél jogosult lehet békéltető testülethez is fordulni. Az illetékes békéltető testület a GCK Kft. számára területileg illetékes a Fővárosi Kereskedelmi és Ipari Bíróság Békéltető Testülete.. A fogyasztóvédelmi törvény 20. §-a szerint a békéltető testület az Ügyfél állandó lakcíme vagy lakóhelye szerint területileg illetékes békéltető testület. Ha az Ügyfélnek nincs belföldi lakcíme vagy lakóhelye, a békéltető testület hatáskörét a vitában érintett vállalkozó vagy a vállalkozót képviselő testület határozza meg. Alternatív megoldásként az Ügyfél kérésére a fentiektől eltérő békéltető testületet kell kijelölni.

Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
január,február,március,április,május,június,július,augusztus,szeptember,október,november,december
Nincs elég tétel. Csak [max] bal.
Bevásárlókosár

Az Ön kosara üres.

Vissza a boltba

Add Order Note Edit Order Note
Számítsa ki a szállítást
Adj hozzá egy kupont

Számítsa ki a szállítást

Adj hozzá egy kupont

A kuponkód a pénztár oldalon fog működni